Electronic Dynamic Testing Machine
Electro Hydraulic Servo Structure Dynamic Fatigue Testing Machine
High And Low Temperature Electronic Universal Testing Machine
banner(4)

Maslahat berilýän maşynlar

Hyzmat düşünjesi: Bazary tehnologiýa bilen ulanyň, ulanyjylary bütewilik bilen gazanyň!

Has köp>
company
about

Şençzhenen Enpuda Senagat Ulgamy Ltd.

hakda

ENPUDA Tehnologiýa gözleglerine we ösüşine, ýokary hilli böleklerine we önümiň durnukly hiline üns beriň!
Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin önümleriň onlarça seriýasy, ýöriteleşdirilen synag!
Japanaponiýa, Taýland, Malaýziýa, Günorta Koreýa, Gonkong, Taýwan we ş.m. baş agentleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.
Satuwdan öňki gaty takyk meýilnama, satuwda ýokary netijelilik we satuwdan soň hünärmen we akylly!

Has köp>

In Engineeringenerçilik işi

Fatadawlyk synag maşynlary we uniwersal synag maşynlary howa giňişligi, deňiz in engineeringenerçiligi, energiýa we kuwwat, demir ýol tranziti, biomedisina we ş.m. ýaly köp pudaklarda ulanylyp bilner, aşakdaky müşderi ýagdaýlary bilen geçirilen synaglary we gözleg synaglaryny görkezýär. Enpudda dürli pudaklarda önüm enjamlary.

Has köp>
Honor (2)
Honor (13)
Honor (4)
Honor (1)
Honor (3)
Honor (5)
Honor (6)
Honor (7)
Honor (8)
Honor (9)
Honor (10)
Honor (11)
Honor (12)
Honor

Enpudanyň hormaty

Kwalifikasiýa şahadatnamasy we patent

Enpuda kompaniýasy, müşderi hyzmatynyň köpüsi üçin tüýs ýürekden “ylmy we adalatly, takyk we täsirli”.Dürli pudaklar üçin ýörite taýýarlanan synag maşyn çözgütleri.

Has köp>

Senagat amaly

Enpuda kompaniýasy, müşderi hyzmatynyň köpüsi üçin tüýs ýürekden “ylmy we adalatly, takyk we täsirli”.Dürli pudaklar üçin ýörite taýýarlanan synag maşyn çözgütleri.

Has köp>
Damage resistance test

Zyýanlara garşylyk synagy

Rail Transit Engineering

Demir ýol ulaglary

Energy and power generation

Energetika we energiýa öndürmek

Ship and Ocean Engineering

Gämi we umman in Engineeringenerligi

Corrosion performance test

Poslama öndürijilik synagy

Aerospace

Aerokosmos

Iň soňky habarlar

Bu ýerde synag maşynlary pudagy we soňky habarlarymyz we wakalarymyz barada maglumatlary görüp bilersiňiz.

Has köp>